Durant el Ple celebrat aquest dimecres, 28 d’octubre, s’han aprovat per majoria les noves ordenances fiscals que entraran en vigor el proper 1 de gener de 2016.

Isaac Perairealcalde de Prats, ha destacat que per elaborar les taxes l’equip de govern ha fet un treball acurat, i s’han sacsejat, redefinit i readaptat a la realitat social del poble. El resultat obtingut, segons Peraire, és molt satisfactori.

L’alcalde ha anunciat també com a gran novetat que s’ha creat una ordenança reguladora d’ajuts econòmics d’urgència social de l’Ajuntament, així la gent necessitada o amb menys recursos econòmics podran sol·licitar bonificacions a l’hora de pagar diferents taxes com els de l’Escola Bressol Municipal, l’Escola Municipal de Música, les escombraries o d’altres serveis, com la piscina. A més, a partir d’ara, junt a l’especificitat i bonificació per a famílies nombroses s’hi afegeix la de famílies monoparentals.

Durant el Ple, Peraire ha explicat les taxes que augmenten, les que es congelen i les que baixen. Així, entre les que augmenten hi ha l’IBI urbana; un augment que es veu compensat per l’eliminació de la taxa de clavegueram, i que servirà perquè així quedi també fraccionat el pagament en dues quotes, millor per ajudar a l’economia familiar; la taxa de l’Escola Bressol s’apuja per afrontar el gran dèficit que compta, però en el preu s’hi inclou el material escolar que fins ara es cobrava a banda. Aquesta passarà a ser efectiva el proper curs escolar, és a dir, a partir del setembre de 2016 i no a 1 de gener de 2016.

Per altra banda, es congela la taxa de vehicles en general i s’abaixa la de tractors i maquinària agrària com a vehicles susceptibles de generació d’activitat econòmica, s’abaixa l’IBI rústica per afavorir la pagesia i disminueix també l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Pel que fa a l’ús de diferents espais municipals també s’han reordenat les taxes en funció de l’espai municipal utilitzat, diferenciant si es tracta d’activitats lucratives o no.

Dins d’aquest apartat, es creen dues noves taxes: La de gestió de residus procedents de la construcció i demolició al municipi i la que regularà el preu de l’ús de taules i cadires propietat de l’Ajuntament, a 0’25 euros per cadira i 2 euros per taula, per tal de poder mantenir aquest mobiliari en bon estat.

Durant la sessió plenària, tots els regidors i regidores han aprovat per unanimitat la moció de suport Garantía +55 de mesures de suport a les persones aturades de més de 55 anys, impulsada per l’UGT Catalunya i presentada per ERCPeraire ha recordat que s’ha de tenir compte que el 44% de les persones a l’atur a Prats tenen més de 55 anys.

Al mateix ple, que pots veure en vídeo aquí, ha servit per aprovar el pagament de la part meritada de la paga extra del Nadal de 2012 als treballadors municipals; i aprovar amb els vots de l’equip de govern el suplement de crèdit de 24.700 euros que inclou el treball en vies públics per part d’altres empreses, el manteniment de parcs i jardins, els sous del personal docent de l’Escola municipal de Música, el manteniment del mobiliari i el subministrament elèctric del Casal del Jovent, el manteniment i conservació de la Sala Polivalent, despeses diverses de festes, el manteniment de les piscines i les pistes de tennis, subvencions generals de l’àrea de cultura, maquinària i equips de processos d’informació.

Al llarg de la sessió plenària, i preguntat per diferents membres del grup municipal de CiU, a l’oposició, Peraire ha explicat que pel concurs per la dinamització, manteniment, gestió i neteja de les instal·lacions del Pavelló esportiu, piscina municipal, camp de futbol, pista de pàdel, centre BTT, Sala polivalent i els seus respectius serveis de bar s’han rebut quatre sol·licituds; el mateix alcalde ha explicat que s’està a sobre de l’edifici de l’antic Club de Jubilats i que després de la reunió mantinguda amb els veïns i veïnes del carrer Major la canalització del gas natural es farà quan es remodeli aquesta via.

Per la seva banda, la regidoria d’Urbanisme ha posat al dia a totes les persones assistents sobre l’estat de la senyalització i la seguretat de les obres de la canalització del gas natural i que s’està treballant en la urbanització PP2; la regidoria de Promoció del municipi ha explicat l’estat sobre el projecte d’autocaravanes i que es treballarà per no perdre la subvenció i la regidoria d’Educació ha explicat que actualment hi ha 77 alumnes inscrits a l’Escola de Música, una xifra similar al final del curs passat, i ha recordat que la matrícula segueix oberta al llarg de tota el curs escolar.

La regidoria d’Acció Social ha explicat, també preguntada pel grup municipal a l’oposició, que des de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona s’ha aprovat la nova ubicació pel Rebost del Lluçanès (Banc d’Aliments), que serà l’antiga oficina de la Caixa de Manresa al Passeig del Lluçanès.

La moció de suport a Mas, Rigau i Ortega, imputats pel 9N, presentada pel grup de CDC, també ha estat aprovada amb el matís d’ERC que s’hi afegís el suport a totes les persones encausades pel procés.

Tot i això, i més, podeu veure-ho al vídeo del ple que trobareu aquí .