El passat divendres, 15 de gener, les associacions i entitats esportives de Prats de Lluçanès es van reunir a Cal Bach per a constituir la Taula d’Esports del poble. Una eina que ha de servir per a organitzar, coordinar i potenciar les diferents activitats esportives al municipi i que compta amb representació d’ambdós grups polítics municipals.

Isaac Perairealcalde i regidor d’Esports, ha explicat que la Taula té entre d’altres funcions, potenciar l’activitat de l’esport base al poble; l’assessorament, proposta i informació de qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat esportiva; actuar com a vehicle canalitzador de les propostes que els veïns i entitats tinguin en relació amb l’organització, coordinació, potenciació i desenvolupament d’actes esportius; dinamitzar i coordinar l’agenda esportiva municipal i vetllar perquè les activitats que es portin a terme tinguin com a objectiu la satisfacció de l’interès general del conjunt de població.

La Taula d’Esports de Prats de Lluçanès el passat 15 de gener

Com a regidor i alcaldePeraire, exposa que amb aquesta eina la voluntat del govern és fer participes a les entitats esportives en el nou desenvolupament de les activitats esportives al poble i poder afrontar conjuntament les problemàtiques, necessitats i inquietuds.

Al llarg de la primera reunió es va parlar de la legislació actual, de comptabilitat, de les necessitats que les entitats tenen, del pressupost de l’Ajuntament en matèria esportiva per aquest any 2016 i també es van presentar els serveis tècnics esportius dels que es disposa.

Des del consistori s’agraeix la predisposició de totes les entitats esportives que en formen part.