Pla de Fosses

El Pla de Fosses, que la Generalitat de Catalunya va posar en marxa el 2017, ha facilitat l’excavació de 2 fosses, de les 7 localitzades als voltants de Prats de Lluçanès. En aquestes s’han exhumat les restes de 18 soldats: 4 a la fossa de Sant Andreu de Llanars i 14 a la fossa de Sant Sebastià. Durant l’excavació es van trobar restes abundants de materials: cremalleres, sivelles, llapis, estilogràfiques, botons de diverses formes i mides que correspondrien a diferents unitats (Bombers de Barcelona, carabiners…). També moltes restes de munició: beines, bales, metralla, fulles d’afaitar…Les fosses de Serra-seca i Galobardes també van ser excavades però sense resultats.


A Catalunya hi ha sis tipologies de fosses descrites segons el motiu pel qual es van excavar. El tipus de fosses que trobem als voltants del nostre municipi corresponen a la quarta tipologia, són fosses amb soldats i són les més nombroses a tot el país.

La fossa de Puigvistós: prova pilot a Catalunya

Les fosses de Sant Andreu de Llanars i de Sant Sebastià no són les primeres excavades a Prats de Lluçanès. Quan el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, el 27 de març de 2003, la moció 217/VI, sobre la recuperació de la memòria històrica, especialment pel que fa a persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la postguerra, es van iniciar les tasques d’una obertura de fossa com a prova pilot al municipi de Prats de Lluçanès, després que diversos estudis asseguraven la localització i la possible identificació d’una de les persones enterrades.

La intervenció (juny de 2004) va permetre localitzar i excavar la fossa del Mas Puigvistós. Es van recuperar les restes de 7 individus, 6 soldats i 1 civil, d’edats compreses entre els 22 i els 39 anys. Es van identificar les restes del civil, de 33 anys, a través de tècniques antropològiques i de contrast d’ADN amb un familiar proper. Les restes dels 6 soldats són, actualment, al cementiri municipal de Prats de Lluçanès.
Tots 7 van ser executats el 3 de febrer de 1939 per les tropes franquistes durant l’ocupació del municipi.

Adreces d’interès

• La Generalitat de Catalunya disposa del Cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil inscrites a petició de familiars que volen localitzar el seu lloc d’enterrament, i si és possible, recuperar-ne les restes.

La docuficció de TV3 “La Guerra inacabada” dirigida per Joan Gallifa i Antoni Tortajada, que explica les històries que hi ha darrere d’algunes fosses de la Guerra Civil Espanyola que encara queden a Catalunya, entre aquestes les de Prats de Lluçanès, a Sant Andreu i la carena de Sant Sebastià.