Dades generals de l’ens

Adreça: Edifici “Cal Bach” – Passeig del Lluçanès, s/n
Municipi: Prats de Lluçanès
Telèfon: 938560100
Fax: 938508070
CIF: P0817000C
Comarca: Osona (Lluçanès)
Codi comarca: 8102490004
Província: Barcelona
Codi província: 8000840003
CAPICOM: N
Any cens: 2017
Cens: 2544
Codi tipus: 2
Superfície: 13,29 km2
Article:
Tipus: Municipis
Codi postal: 08513
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:00h a 15:00h
Dimecres de 8:00h a 19:00h
Dissolt: N
SIGLACOM: OS
Altura mitjana: 800
HD: H
Capital: Prats de Lluçanès
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat
Web: www.pratsdellucanes.cat
Partit judicial: Vic
Partit electoral: Berga
Gentilici: Pradenques i pradencs
Localitat CP: Prats de Lluçanès
Delegació govern: Catalunya Central
MUNICAThttp://aplicacions.municat.gencat.cat/index.php?page=consulta&mostraEns=0817120002
Àmbit: Catalunya Central
Situació geogràfica municipi:
Situació geogràfica comarca:
Plànol carrers: Consultar plànol municipal
Salutació: Salutació de l’alcalde
Data actualització: 2018-01-20T00:00:00
Codi ens: 0817120002
Ordenació alfabètica: Prats de Lluçanès
Nom complet: Ajuntament de Prats de Lluçanès
Tràmits: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=450
Catàleg de serveis: Consultar pàgina de serveis
Carpeta ciutadana:
Seu electrònica: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=450
Tauler electrònic: https://www.pratsdellucanes.cat/web/index.php/l-ajuntament/tauler-d-anuncis
Perfil de contractant: Consultar pàgina del Perfil del Contractant
Visor cartogràficConsultar plànol municipal
Visor urbanismeConsultar plànol municipal
Té notificació electrònica:
Notificació electrònica:
Té factura electrònica: Sí
Factura electrònica: Visitar tauler de factura electrònica
Té instància genèrica:
Té ordenança reguladora:
És entitat de registre TCAT:
És entitat de registre IDCAT: