Relació de llocs de treball i salari

Denominaci—ó lloc de treballGrupComplement de dest’íComplement espec’ficRègimDedicaci—óDotaci—óForma de provisi—ó
AdministratiuC1169.085,44FComplerta2concurs
AdministratiuC1203.051,27LComplerta1concurs
AgutzilE1010.282,72FComplerta1concurs
Auxiliar arxiuC1167.317,66LParcial1concurs
Auxiliar escola bressolC2122.485,98LComplerta1concurs
Auxiliars de turismeC2123.820,63LParcial2concurs
ConsergeE105.344,36FComplerta1concurs
Director centre de diaA2203.447,22LComplerta1concurs
InfermeraA21854.376,29LParcial1concurs
Mestra/directora escola bressolA2203.447,22LComplerta1concurs
Mestra escola bressolA2201.723,68LComplerta1concurs
Operari deixalleriaE108.670,34LParcial1concurs
Operaris maneniment via pϜblica (cap de setmana i festius)E109.912,00LComplerta1concurs
Operaris manteniment via pϜblicaE107.009,94LComplerta5concurs
Personal de netejaE103.029,60LComplerta2concurs
Personal de netejaE104.957,68LComplerta1concurs
Recepci—ó consergeriaE104.692,52LComplerta1concurs
Secretaria-intervenci—óA12815.263,36FHNComplerta1concurs unitari o concurs ordinari
TècnicA2221.566,57FComplerta1concurs
Tècnic socioculturalA2221.566,57LComplerta1concurs
TècnicC1203.051,30LComplerta1concurs
Tècnic administraci—ó especialA1267.676,20FComplerta1concurs
Tècnic escola bressolC2163.447,22LComplerta3concurs
Tècnic jutjatC1207.703,78LComplerta1concurs
TècnicC1203.051,30FComplerta1concurs
Treballador familiarC2163.447,22LParcial2concurs