Endeutament municipal

En la taula presentada a continuació podeu consultar l’evolució de l’endeutament a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.

El compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària i financera 2021 està pendent del tancament. Es publicarà properament, tot i que no cal complir amb els objectius.

Evolució de l’endeutament

DataEndeutament
31 de desembre de 2021932.180,84€
31 de desembre de 2020832.234,66€
31 de desembre de 2019722.083,96€
31 de desembre de 2018619.037,34€
31 de desembre de 2017686.778,62€
31 de desembre de 201682.230,00 €
31 de desembre de 2015135.880,00 €
31 de desembre de 2014252.172,25 €
31 de desembre de 2013377.631,81 €
31 de desembre de 2012503.039,81 €
31 de desembre de 2011559.288,30 €
31 de desembre de 2010662.891,43 €
31 de desembre de 2009763.780,90 €
31 de desembre de 2008934.008,84 €
31 de desembre de 2007958.306,00 €
31 de desembre de 2006930.578,19 €