22.4 C
Prats de Lluçanès
dissabte, 22 de juny de 2024
Inici El Municipi Climatologia

Climatologia

Càmera en directe des de Sant Sebastià

(imatge actualitzada cada 3 minuts des de la web http://webcams.meteosona.com)

El terme de Prats de Lluçanès, amb una altitud mitjana d’uns 700 metres i per la seva situació geogràfica entre els Pirineus i la serralada prelitoral, té un clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència a continental.

Els trets principals són les oscil·lacions tèrmiques pronunciades i la breu durada de les estacions equinoccials (primavera i tardor).

La precipitació mitjana anual és de 683,87 mm/any, repartits en una mitjana de 89,99 dies, i tenen lloc principalment a l’estiu (mitjana anual 208 mm/any) i la tardor (mitjana anual 196 mm/any). La mitjana anual de dies de neu és 4,17 dies. La mitjana de dies de tempesta és 23,98 dies i de 33,3 dies de boira. La mitjana de glaçades (temperatures de zero graus o inferiors) és 68,18 dies a l’any. La temperatura mitjana anual és de 12,39 °C.

La humitat mitjana és del 67%. La rosada matinal hi és present uns dos-cents dies a l’any.

Dades de l’observatori


Consultar dades des de la web de l’Agencia Estatal de Meteorología © AEMET

Recull de dades meteorològiques de Prats de Lluçanès des del 1907


L’any 1907 Mn. Josep Valls va començar a recollir les dades de precipitació de Prats de Lluçanès. Ho va fer durant 11 anys, fins a la seva mort. Va ser el responsable de l’estació de la “Red pluviométrica de Cataluña” de la “Sociedad Astronómica de Barcelona”.

 

L’any 1933, Ramon Montañà Mir, va reprendre el registre de precipitacions de la població. Va instal·lar una estació a la casa familiar, i va passar a ser observador del Servei Meteorològic de Catalunya. El 1938, a causa de la Guerra Civil, es va veure obligat a deixar de fer observacions. Es va reprendre la tasca el 1941. Després de la Guerra, l’observatori va passar a deprendre del Servicio Meteorológica Nacional, actualment AEMET. Va ser l’any 1947 quan es van començar a registrar, també, les dades termomètriques, i des de llavors, s’ha seguit fent de forma gairebé continuada.

L’any 1986, Josep Maria Montanyà, fill de Ramon Montanyà, va rellevar la tasca d’observador. L’any 2008 es va inaugurar una estació automàtica, però en cap moment es deixen de recollir les dades manualment.

Actualment, l’estació automàtica registra precipitació, temperatura, humitat, força i direcció del vent. Les dades que apareixen a l’AEMET són d’aquesta estació meteorològica.

Amb l’ajuda de Francesc Comes, s’han recopilat i endreçat totes aquestes dades recollides pels meteoròlegs de la població. S’ha intentat que les taules i gràfiques siguin el màxim entenedors possibles. De cada apartat s’ha fet un resum amb les dades més rellevants registrades, amb la voluntat que, amb un cop d’ull i de manera ràpida i resumida, es puguin trobar els valors més extrems o significatius.

L’estudi també recull breus biografies dels meteoròlegs locals que han recollit les dades durant els anys.

Consulta l’estudi amb dades fins al 2017 AQUÍ.

Consulta l’estudi amb dades fins al 2023 AQUÍ.