Ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis

ReglamentDocument
Reglament regulador de l'Espai de Coworking
Reglament regulador de l'ús de l'equipament municipal l'Espai
Participació ciutadana
Ús dels espais de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès per a les necessitats dels grups polítics amb representació municipal
Règim intern de l'Espai Obert per a Infants i Adolescents del Lluçanès
Consell Municipal de Joventut de Prats de Lluçanès
Ús i funcionament del Pavelló Municipal d'esports de Prats de Lluçanès
Ús i funcionament de la Sala Polivalent municipal de Prats de Lluçanès
Consell Escolar Municipal de Prats de Lluçanès
Casal del Jovent
Servei d'Arxiu municipal

Podeu consultar les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis, així com les ordenances fiscals vigents, que s'hagin publicat de Prats de Lluçanès al BOPB i al DOGC des del següent enllaçCercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)