Codi de conducta i bon govern

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta dels seus alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, i si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Podeu consultar el codi de conducta i bon govern de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès complet al següent enllaç.

Consulta l’acord de ple del Codi de conducta dels membres de govern.