6.8 C
Prats de Lluçanès
dijous, 18 d'abril de 2024
Inici Serveis Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (OTIG)

Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (OTIG)

OK

Plaça 1 d’Octubre – Edifici el Sucre
08500 Vic

Telèfons: 93 702 7284 / 650 540 732

Correu electrònic: vicdones-siadosona@vic.cat

Horaris

  • Dilluns i dimecres de 9 a 14 hores
  • Dimarts i dijous de 9 a 18 hores

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Descripció
Servei d’acollida, informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones i les seves necessitats.

Quins serveis s’ofereixen?
Acollida: Informació i orientació laboral, social, familiar o de parella. Si és necessari, es deriva el cas a especialistes.

Assessorament jurídic: (no es fan tràmits). Informació, orientació i assessorament jurídic sobre:

  • àmbit familiar i de parella custòdia d’infants
  • impagament de pensions
  • règims de visites
  • maltractaments
  • separacions i divorcis
  • causes penals

Atenció psicològica: Per a les dones que són o han estat víctimes de violència masclista o tenen risc de patir-la. L’atenció pot ser individualitzada o en grup.

Acolliment temporal per a dones en situació de violència: Estada temporal en un allotjament comunitari o individual per a dones soles o amb fills que han de marxar del seu domicili per problemes de violència de gènere. Si és necessari, es tramita la denúncia per maltractament.

Teleassistència: És un servei de teleassistència mòbil que ofereix una resposta ràpida les 24 hores del dia i des de qualsevol lloc a víctimes de violència de gènere. Està basat en un sistema de telefonia mòbil i telelocalització. Xarxa local contra la violència masclista i activació del protocol, si és necessari.

Qui pot rebre aquest servei?
Dones que resideixin a qualsevol municipi de la comarca.

Dones víctimes de violència de gènere que disposin d’ordre d’allunyament o bé es trobin en una situació d’alt risc per aquest motiu

S’ha de pagar?
No.

Servei d’Atenció Integral LGTBI

Descripció
És un recurs per atendre a les persones que visquin, hagin viscut o estiguin en risc de viure discriminacions o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats de la ciutadania.

La informació, l’atenció i l’assessorament s’ofereix en un espai públic i diferenciat, d’accés directe obert a la comunitat, però que garanteix la discreció de l’atenció

Quins serveis s’ofereixen?
Informació: Totes aquells assumptes que tenen a veure amb l’interès de conèixer les qüestions vinculades amb les persones i recursos LGTBI, ja sigui per temes personals, professionals o formatius. Aportem informació sobre la situació legal i es farà assessorament i/o derivacions a recursos LGTBI o altres quan s’escaigui.

Incidències: Totes aquelles situacions en què no hi ha un tractament igualitari per manca de coneixement inicialment. Aquest tipus d’incidències permetran apropar-nos als serveis en què s’hagin succeït les incidències i treballarem conjuntament perquè no tornin a passar.

Possibles discriminacions: Recollir situacions on s’està vulnerant els drets de les persones LGTBI i cal fer una acció contundent al respecte, sempre amb el consentiment de la persona afectada i sempre que entri dins de les competències del propi servei que seran derivades a l’Àrea per a la igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGTBI.

Qui pot rebre aquest servei?
Totes les persones que visquin a Osona hi hagin viscut o estiguin en risc de viure discriminacions o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

S’ha de pagar?
No.

Contacta amb l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI

  Accepto l'Avís Legal i la Política de privacitat d'aquesta web.