Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan de participació per excel·lència de tota la comunitat educativa del poble. Es tracta d’un espai de debat on tots els agents educatius del poble intervenen de forma consultiva en la presa de decisions sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit municipal. És un òrgan assessor de política educativa local.

El Consell Escolar és presidit pel regidor d’Ensenyament i hi tenen representació tots els centres educatius del poble i les escoles bressol, les associacions de mares i pares, el professorat, el personal d’administració i els serveis i regidors del consistori designat pel Ple.

El Consell Escolar Municipal es regeix per uns estatuts i per un reglament de règim intern.

Aquest es renova cada dos anys segons un procés electoral previst pels seus mateixos estatuts.


Actes

DataDocument
3 d'octubre de 2018Veure l'acta
19 de juny de 2018Veure l'acta
21 de març de 2018Veure l'acta
3 de novembre de 2017Veure l'acta
19 de juny de 2017Veure l'acta
7 d'abril de 2015Veure l'acta
15 de desembre de 2015Veure l'acta
17 de juny de 2014Veure l'acta
3 d'abril de 2014Veure l'acta