Consell Escolar de l’Escola de Música

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan de participació i debat d’aquest centre educatiu local.

Aquest Consell està presidit pel director de l’Escola Municipal de Música i es reuneix de forma ordinària tres vegades cada curs.

També hi tenen representació la regidora d’Educació de l’Ajuntament, els membres de l’Associació de Mares i Pares, el professorat, el personal d’administració i els serveis i alumnes de l’Escola de Música Josep Cirera i Armengol.

El Consell Escolar Municipal de l’Escola de Música es regeix per un estatuts depenents del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Aquest es renova cada dos anys segons un procés electoral previst pels seus mateixos estatuts.


Actes

DataDocument
24 de novembre de 2016Veure l'acta
22 de setembre de 2015Veure l'acta
30 de juny de 2015Veure l'acta
25 de novembre de 2014Veure l'acta
6 de novembre de 2014Veure l'acta