Valoració de serveis

A continuació, podeu consultar l’Informe d’incidències rebudes per tipologia.

Informe d'incidències 2021