Valoració de serveis

A continuació, podeu consultar l’Informe de queixes i suggeriments rebuts, segons tipologia.

Informe queixes i suggeriments 2023