Liquidacions del pressupost

En aquest apartat podeu consultar la informació referent a les liquidacions del pressupost municipal.

ConcepteDocument
2021- Liquidació del pressupost
2020 - Liquidació del pressupost
2019- Liquidació del pressupost
2018- Liquidació del pressupost
2017- Liquidació del pressupost