Pla de govern

Les formacions polítiques de Junts per Prats i Movem Prats treballen seguint un acord programàtic pel mandat 2019-2023 que es basa en cinc eixos.

• Prats per a l’eficiència.
• Prats pel territori.
• Prats per la projecció.
• Prats, poble actiu.
• Prats per la comarca i pel país.

Consulta l’acord de Govern aquí.

Seguidament es detallen els diversos punts que s’inclouen en els cinc eixos programàtics:

1. PRATS PER A L’EFICIÈNCIA

• Abaixar els impostos.

• Incorporar la figura dels agents cívics perquè vetllin per la bona convivència i el compliment de les normatives municipals.

• Estudiar la possibilitat d’incorporar la figura del sereno.

• Posar en marxa una aplicació mòbil gratuïta de seguretat ciutadana per garantir la bona convivència i la seguretat.

• Treballar per implementar un Punt d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra.

• Garantir una gestió eficient dels recursos públics.

• Elaborar un Pla de participació ciutadana per fomentar les taules i els consells participatius.

• Posar en marxa els pressupostos participatius.

• Redefinir i potenciar el Consell d’Infants i recuperar el Consell de Joventut.

• Elaborar campanyes informatives perquè tothom estigui assabentat de les ajudes i serveis que s’ofereixen, redefinir els canals d’informació municipals i activar un canal de whatsapp de comunicació directa entre el veïnat i l’Ajuntament.

• Crear punts d’accés a wifi gratuït.

• Avançar en el desplegament de l’administració electrònica.

• Garantir que tots els processos de selecció i de contractació públics compleixin els principis de transparència.

• Publicar una memòria anual que recollirà l’activitat feta per l’Ajuntament.

• Fomentar programes de voluntariat i mantenir la col•laboració amb el voluntariat ja existent en diversos àmbits del municipi.

• Vetllar per uns serveis d’enjardinament de qualitat i sostenible i fomentar les activitats de conscienciació per respecte al medi.

• Millorar l’urbanisme dels carrers i plantejar la reforma de la plaça Nova i de la plaça Catalunya en un procés participatiu.

• Reestructurar els sentits de circulació dels carrers aplicant el sentit comú i d’acord a les necessitats dels habitants del municipi.

• Fer més segur el trànsit en les zones escolars.

• Crear noves places d’aparcament públic gratuït.

• Eliminar la zona blava d’estacionament.

• Garantir el bon estat i la conservació del poble.

• Recuperar l’activitat i els recursos de la brigada municipal per un millor manteniment i neteja de l’espai públic.

• Intensificar la neteja dels carrers, parcs i zones públiques.

• Promoure campanyes de civisme.

• Fer més visibles i reforçar la il•luminació de zones fosques i dels passos de vianants per augmentar i millorar-ne la seguretat.

• Elaborar un Pla d’eliminació progressiva de totes les barreres arquitectòniques.

• Enquitranar els carrers deteriorats.

• Millorar i mantenir el mobiliari urbà.

• Reformular els horaris del servei de transport públic.

• Millorar les senyalitzacions de les entrades del poble.

• Vetllar per garantir la bona cobertura mòbil i el desplegament de la fibra òptica.

2. PRATS PEL TERRITORI

• Vetllar perquè s’executi la variant de Sagàs que ha de permetre completar l’Eix del Lluçanès.

• Defensar la millora de les carreteres de Sant Feliu i de Navàs.

• Conservar, millorar i ampliar el patrimoni municipal.

• Estudiar la millora i l’augment de la freqüència de recollida de fraccions del porta a porta.
• Seguir avançant en la conscienciació de la necessitat de reduir la quantitat de residus generats.

• Establir bonificacions per a les persones que utilitzen la deixalleria.

• Establir bonificacions per a les persones que són propietaris de vehicles poc contaminants.

• Mantenir les bonificacions fiscals per a les obres destinades a la implantació d’energies renovables.

• Crear ajuts per retirar l’amiant.

• Vetllar per mantenir els punts de recàrrega de vehicles elèctrics i aplicar incentius per fomentar-ne l’ús.

• Recuperar i mantenir espais naturals.

• Elaborar un Pla de renovació de lluminàries de tecnologia led.

• Treballar per la millora energètica dels edificis i espais municipals.

• Implementar un Pla perquè a les festes i esdeveniments del poble s’utilitzin materials naturals d’origen vegetal, compostables, biodegradables i sostenible.

• Activar una borsa d’horts per cobrir l’oferta i la demanda.

• Treballar conjuntament amb els propietaris i les administracions per garantir el bon estat dels camins rurals del municipi i de les mesures per la prevenció d’incendis.

• Habilitar un punt de recollida de carn d’animals cinegètics.

• Consolidar l’oficina del DARP com la principal eina per facilitar la gestió de les explotacions agrícoles i ramaderes de Prats i el Lluçanès.

3. PRATS PER LA PROJECCIÓ

• Treballar activament per omplir les naus i el sòl industrial existents amb noves empreses per fomentar l’ocupació.

• Afavorir que el talent es quedi al poble i promoure el retorn dels joves perquè hi trobin oportunitats de futur.

• Potenciar el Servei Local d’Ocupació per ajudar a trobar feina a les persones en atur.

• Facilitar el relleu als negocis o comerços existents i treballar per omplir els locals comercials buits i potenciar la creació de nous negocis.

• Augmentar els ajuts econòmics per a la implantació de noves empreses al municipi i per a les existents.

• Garantir el suport als emprenedors i empreses existents amb serveis d’informació, assessorament i ajuda a la creació de noves iniciatives empresarials, i promoure l’assessorament en ajuts LEADER (Ajuts pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central).

• Dinamitzar el coworking.

• Crear una línia d’ajuts econòmics per fomentar la rehabilitació d’habitatges buits per generar oferta d’habitatge de lloguer.

• Vetllar per esdevenir un punt col•laborador de l’oficina d’habitatge en la gestió, assessorament i tramitació d’ajuts de lloguer.

• Desenvolupar el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge.

• Seguir reforçant els incentius i bonificacions als propietaris per a la rehabilitació de façanes.

• De la mà dels comerciants, dissenyar actuacions conjuntes per activar el comerç, i seguir treballant amb la Taula de Dinamització Econòmica.

• Impulsar campanyes informatives per atreure visitants i estudiar subvencions i ajuts per fomentar i mantenir el comerç local.

• Potenciar el mercat dels diumenges i l’especialització en productes de proximitat i KM 0.
• Tenir com a prioritat omplir de vida els locals buits i captar possibles emprenedors i comerciants.

• Potenciar, replantejar i augmentar la difusió de les fires de Santa Llúcia i de Sant Jaume i d’altres esdeveniments del municipi.

• Buscar noves vies per donar a conèixer productors i productes de proximitat i per fidelitzar nous clients.

• Estudiar la creació de rutes culturals i gastronòmiques per millorar la promoció turística, i treballar per mantenir les rutes ja existents, a peu i amb BTT, els senders i el circuit d’orientació.

• Treballar amb la resta de municipis de la comarca per fer créixer la marca turística Lluçanès.

• Treballar per dur a terme el projecte d’un centre d’interpretació i de memòria històrica a Cal Bernat.

• Reestructurar l’organització de forma participativa de les festes més importants del poble (Festa Major de Sant Vicenç i Festes de Sant Joan i els Elois).

• Situar les nostres festes tradicionals com a referents dins l’àmbit català i integrar-les en xarxes de cultura per promocionar-les.

• Vetllar per mantenir les tradicions del poble ben vives i de forma participada.

• Valorar la posada en marxa d’una bàscula pública per a l’ús agrícola i ramader.

4. PRATS, POBLE ACTIU

• Vetllar perquè els col•lectius vulnerables puguin gaudir de tots els serveis municipals.

• Reforçar la dinamització de l’Espai Social i del Centre de Dia per optimitzar-ne l’ús i garantir un servei de qualitat adaptat a les necessitats dels usuaris.

• Crear una guia d’acollida per a les persones nouvingudes.

• Estudiar i reestructurar les instal•lacions de l’Espai Social, que han de permetre compaginar-hi més activitats.

• Incentivar la creació d’un menjador social per la gent gran perquè pugui gaudir d’àpats calents en companyia a un preu assequible.

• Crear grups d’ajuda mútua.

• Seguir promovent l’ús dels horts socials.

• Recuperar l’accés gratuït a la piscina municipal per a les persones jubilades, juntament amb els ajuts als col•lectius amb rendes més baixes.

• Vetllar per garantir que el Centre d’Atenció Primària (CAP) ofereixi uns serveis mèdics generals i de pediatria adequat a les necessitats del municipi.

• Desplegar el Programa de salut comunitària conjuntament amb el Centre d’Atenció Primària.

• Incloure en la oferta formativa cursos en matèria de salut: primers auxilis, suport vital bàsic i DEA.

• Promoure la creació d’una xarxa de voluntariat jove adreçat a acompanyar les persones grans que es troben soles i per facilitar el seu dia a dia.

• Treballar perquè es disposi de pistes i espais adaptats per practicar-hi esport i dinamitzar activitats que fomentin la cohesió social, com ara la plaça dels Països Catalans.

• Ampliar les zones dels parcs infantils amb jocs per a totes les edats.

• Fomentar l’oferta de cursos per a persones adultes.

• Fomentar la formació ocupacional al territori.

• Promoure una oferta d’activitats conjuntes i/o intergeneracional entre els centres educatius, potenciant projectes de treball per fomentar la cohesió, inclusió i estima pel poble.

• Seguir fomentant la participació amb òrgans com el Consell Escolar Municipal per garantir un òptim funcionament dels diversos centres escolars i promoure’n les iniciatives.

• Mantenir i activar el programa CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola) per fomentar els valors de l’emprenedoria.

• Apostar pel Casal del Jovent promovent projectes i activitats per a joves per fomentar la cohesió i inclusió.

• Revisar les instal•lacions de La Pitota i els serveis en funció de les necessitats de les famílies.

• Desenvolupar les accions dels plans d’igualtat i LGTBI existents.

• Estudiar la creació d’un servei d’informació i atenció a les dones i al col•lectiu LGTBI.

• Projectar el nou Teatre Orient juntament amb les persones i entitats implicades, recollint les necessitats reals del poble i permetent ampliar la programació cultural.

• Fomentar el talent artístic local.

• Avaluar la creació i posada en marxa d’un organisme cultural on totes les entitats hi siguin representades per promoure una programació estable que tingui en compte les diferents disciplines artístiques.

• Buscar la solució definitiva perquè la Biblioteca pugui formar part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

• Estudiar i fomentar la dinamització d’espais urbans en desús, fomentant l’art al carrer (street art).

• Elaborar un Pla de conservació i de difusió del patrimoni material i immaterial local.
• Desenvolupar un projecte d’arranjament i dinamització del Museu Municipal Miquel Soldevila.

• Donar continuïtat als projectes de recuperació de la memòria històrica.

• Arranjar l’equipament de sonorització i il•luminació de la Sala Polivalent Municipal.
Avaluar i actualitzar les instal•lacions del Pavelló Municipal d’Esports.

• Revisar els locals de les entitats esportives per garantir-ne el bon estat.

• Estudiar i projectar conjuntament la construcció de nous espais a la zona esportiva municipal per ampliar la pràctica cap a altres disciplines.

• Millorar i recuperar el manteniment de la pista de pàdel de la zona esportiva i promoure’n la seva dinamització.

• Recuperar el bon estat de manteniment del camp de futbol municipal.

• Treballar perquè les obres dels nous vestidors de la zona esportiva acabin amb èxit i perquè l’espai que actualment ocupen els vestidors de la piscina sigui una nova zona verda.

• Reforçar la col•laboració en l’organització d’esdeveniments esportius, redefinir la Festa de l’Esport i treballar per tornar a ser referents en l’organització i promoció del món del motor.

• Estudiar mesures per fer accessible la pràctica esportiva a totes aquelles persones amb diversitat funcional.

• Repensar les concessions dels serveis de la Zona Esportiva i de la Sala Polivalent per obtenir-ne una gestió més eficient.

• Treballar per mantenir viu el teixit associatiu i oferir acompanyament i suport a les entitats del poble en els diversos tràmits i gestions.

• Reestructurar i habilitar nous espais d’emmagatzematge per a satisfer les necessitats de les entitats que ho requereixin i reubicar les que s’han quedat sense espai propi.

5. PRATS PER LA COMARCA I PEL PAÍS

• Treballar per obtenir el reconeixement oficial de la comarca del Lluçanès.

• Apostar i vetllar per l’eficiència dels serveis mancomunats amb la resta de municipis del Lluçanès.

• Mantenir l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

• Continuar reivindicant la llibertat de Catalunya i el dret d’autodeterminació del poble català, donant suport als represaliats i empresonats injustament, al nostre govern a l’exili i a la presó, i a les iniciatives que emprenguin en aquest sentit el govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i les entitats sobiranistes.