31.7 C
Prats de Lluçanès
dimecres, 24 de juliol de 2024
Inici Serveis Que és una carta de serveis?

Que és una carta de serveis?

Amb l’objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i la informació pública, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha elaborat un recull de cartes de serveis.
S’impulsa així la gestió de la qualitat i el compliment de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament l’article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.

Què és una carta de serveis?

Les cartes de serveis són documents públics mitjançant els quals s’informa a la ciutadania dels serveis públics que s’ofereixen, tant d’abast intern com extern, així com, de les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits, i els drets i deures que tenen els ciutadans en qualitat d’usuaris de les prestacions municipals.

Anualment, totes elles són avaluades i revisades, ja que constitueixen un instrument viu, sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent. Són també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.

Finalitat de les cartes de serveis

– Apropar l’administració a la ciutadania.
– Informar dels serveis que presta l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
– Treballar per garantir a la ciutadania el dret a una bona administració establint un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlant el seu manteniment.

A qui van dirigides?

S’orienten a la satisfacció de les necessitats i expectatives dels usuaris dels serveis municipals.

Contingut de les cartes de serveis

Totes les cartes de serveis presenten la mateixa estructura:
– Què fem?
– Què oferim?
– A qui ens adrecem?
– El nostre compromís
– Contacte (adreces, telèfons i horaris)
– Compliment dels compromisos