El ple de l’Ajuntament de Prats celebrat aquest dimecres 16 de novembre a la Sala de Plens va aprovar la licitació de les fases 1 i 2 de les obres de rehabilitació del Teatre Orient, amb una despesa per import d’1.006.327 d’euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària a l’exercici 2022 en vigor.

També es van donar compte els comptes generals de les corporacions locals 2020, així com l’increment salarial de l’1,5% pel personal municipal amb efectes a 1 de gener de 2022 que s’abonarà aquest mes de novembre. També es va aprovar la modificació de l’ordenança reguladora dels ajuts d’urgència social, amb l’objectiu d’actualitzar i adaptar els barems econòmics als utilitzats pel Consorci de Serveis Socials d’Osona que estiguin en vigor.

A més, també va prosperar una declaració del dret a ingressos per una vida digna. L’objectiu, segons va detallar la regidora d’Acció Social, Montserrat Juvanteny, és avançar des del conjunt d’administracions públiques perquè tota la ciutadania tingui garantits uns ingressos per sobre el llindar de pobresa que facin possible una vida digna i la promoció social.

D’altra banda, també es va aprovar una modificació de crèdit 5/2022 per valor de 82.070,00€, on s’hi inclouen l’increment salarial de l’1,5% pel personal de l’Ajuntament, l’augment de preus de subministrament elèctric, partides que es destinen a cultura i educació per a futures activitats, una partida per compra de material de l’àrea de medi ambient, la partida pel pagament d’activitats a l’Espai Social de la gent gran i interessos per l’increment de l’euríbor, entre d’altres.

Pel que fa a l’apartat de mocions, se’n van presentar tres. Una primera moció d’ERC Prats amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones. La moció va ser aprovada per unanimitat amb la modificació del punt que es va aprovar amb el següent text: Continuar dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l’arrel la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets humans de les dones, com es fa a través del Pla Intern d’Igualtat i el Pla Local d’Igualtat.

També es va aprovar la moció 2 d’ERC Prats per l’abolició de la pena de mort al món. Finalment, es va aprovar la moció d’ERC i Movem per la proposta de  canvi de nom dels Jardins del Doctor Grau que passarien a anomenar-se ‘Jardins en memòria de les persones represaliades’. Aquesta moció es va aprovar amb el suport de tots els grups i l’abstenció del RAP que va exposar que abans d’aprovar el nom, la proposta s’hauria de traslladar a la taula del nomenclàtor. L’alcalde Jordi Bruch, va respondre que per suposat ha de passar per la taula qualsevol canvi i des de l’equip de govern es posarà fil a l’agulla per començar a treballar amb la taula i plantejar els suggeriments de canvis de carrers que s’han de debatre en aquest òrgan.

A l’apartat d’informacions, l’alcalde, Jordi Bruch, va anunciar que l’ajuntament ha rebut una subvenció per valor de més de 850.000 euros pel canvi de totes les lluminàries del poble i el canvi del cablejat elèctric d’una part del municipi.

Finalment, a l’apartat de precs i preguntes, des del grup d’ERC Prats es va preguntar sobre el servei de canguratge que hauria de ser ‘més encarat al comerç’. La regidora d’Acció Social i Comerç, Montserrat Juvanteny, va exposar que la iniciativa neix amb l’objectiu de buscar la conciliació familiar i alhora promocionar i dinamitzar el comerç del poble i així es promocionarà el servei de cara a les festes de Nadal. També es va demanar per l’entrada del nou regidor/a a l’equip de govern: ‘Creiem que la ciutadania es mereix unes explicacions, no estem dient que no sigueu capaços de fer la feina.’ L’alcalde, va respondre que per ara totes les àrees i regidories estan cobertes amb sis regidors i els seus respectius tècnics i es preveu que la persona que entri properament.

Des del RAP, es va preguntar, entre d’altres qüestions, per la finalització de la concessió de la zona esportiva. Bruch va exposar que de moment presta el servei el mateix concessionari i que es preveu que de cara el mes de març s’aprovi un nou conveni per fer una nova concessió.

Podeu recuperar el ple en aquest enllaç.