El Ple municipal d’aquest dimecres ha aprovat per unanimitat el Pla local d’igualtat de gènere 2023-2026. El Pla recull el conjunt d’objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a garantir una igualtat efectiva i real entre dones i homes a Prats de Lluçanès.

La regidora d’Igualtat, Rosa Vilà, ha explicat que el Pla “és un instrument que permet ordenar i donar una perspectiva estratègica a les polítiques transversals per a la igualtat de gènere del poble durant el període 2023-2026”.

El Pla consta de dues parts principals: una primera amb la diagnosi de la situació actual pel que fa a la igualtat de gènere al municipi, i una segona on es detallen els objectius i les mesures del Pla, juntament amb un sistema d’avaluació final del mateix.

El document desgrana diferents objectius a assolir i especifica les actuacions que cal dur a terme per complir-los. Aquests objectius són: incrementar el compromís de la institució amb la igualtat de gènere a nivell intern, augmentar la sensibilització vers la igualtat de gènere cap a la ciutadania, modificar la comunicació en matèria d’igualtat de gènere i amb perspectiva de gènere, assegurar els serveis d’atenció, acompanyament i recuperació per a les dones que han viscut violència masclista i LGTBIfòbia, establir mecanismes de coordinació davant de situacions de violència masclista, analitzar i dissenyar polítiques a l’espai públic amb perspectiva de gènere, millorar el coneixement sobre les desigualtats socials que es donen al municipi amb perspectiva de gènere, visibilitzar i incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit de la salut, institucionalitzar la introducció de la perspectiva de gènere a la programació cultural, assolir la igualtat de gènere en l’esport i el lleure, promoure la visibilització i responsabilització dels treballs de cura per part de l’administració i reforçar i ampliar la participació en la Taula d’Igualtat.

Entre les actuacions previstes hi ha: la formació del personal tècnic del consistori i membres de la brigada, dels representants polítics i de les entitats, establir un servei de cura d’infants en actes oberts a la ciutadania i organitzats per l’Ajuntament, fer una campanya de comunicació en relació amb la salut mental amb perspectiva de gènere, realitzar marxes exploratòries per detectar necessitats en l’espai per part de dones i persones LGTBI+, millorar la comunicació de l’Ajuntament sobre els serveis en relació amb l’atenció a la violència masclista i LGTBIfòbia, entre moltes altres propostes.