L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha celebrat aquest dimecres, 17 de gener, una sessió ordinària del Ple municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb el poble.

Part resolutiva

El govern municipal ha presentat al ple dues propostes per entrar-les d’urgència a l’ordre del dia. Per una banda, les al·legacions al Pla de promoció econòmica i comercial de Prats de Lluçanès presentada per Movem Prats que, un cop aclarides unes consideracions de forma, s’ha aprovat per unanimitat.

Per altra banda, s’ha inclòs a la sessió una declaració institucional per la pau entre Israel i Palestina consensuada entre tots els grups municipals, de la qual s’ha fet una lectura conjunta al final del ple.

La part resolutiva ha començat amb l’aprovació per unanimitat de l’acta del Ple anterior de data 15/11/2023. Seguidament, l’alcalde, Jordi Bruch, ha donat compte dels decrets d’alcaldia.

El ple ha aprovat per unanimitat la rectificació d’un error material en el pressupost de la Fase 3 del projecte del Teatre Orient. També s’han aprovat per unanimitat l’inici de la licitació i l’aprovació dels plecs per a la substitució de la gespa del camp de futbol. Tant l’alcalde, Jordi Bruch, com el regidor d’Esports, Pep Peraire, han destacat la importància del projecte perquè permetrà que Prats tingui un camp de futbol pioner en matèria de sostenibilitat i lliure de microplàstics, en línia amb la normativa de la Comissió Europea que preveu prohibir les partícules de cautxú en camps de gespa artificial a partir del 2030.

Els vots de tots els grups municipals també han decidit aprovar els plecs i la licitació de la Fase 3 de la rehabilitació del Teatre Orient. En aquest punt, l’alcalde ha anunciat que ja s’han iniciat les obres i que seran més visibles al llarg de la setmana vinent.

La resta de punts previstos a l’ordre del dia també han quedat aprovats. La votació per unanimitat de tots els membres del ple ha donat llum verda a l’adjudicació de l’obra per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló municipal, així com a l’aprovació inicial del reglament intern d’informació d’alertes.

El compte de gestió 2023 ha quedat aprovat amb els vots favorables de Junts per Prats i ERC Prats, amb l’abstenció de Movem Prats.

Pel que fa a la declaració de crèdits incobrables 2023, ha estat aprovada amb el suport de tots els grups.

Part de control

Informacions

En l’apartat d’informacions, l’equip de govern ha valorat i ha exposat les accions més destacades de cada àrea municipal.

Precs i preguntes

Un cop finalitzat l’apartat d’informacions, s’ha donat pas als precs i les preguntes. En aquest sentit, Movem Prats ha sol·licitat rebre els estatuts de la Mancomunitat del Lluçanès amb la incorporació de les esmenes de tots els ajuntaments, i ha preguntat sobre la data de constitució d’aquest ens. Per la seva banda, l’alcalde ha respost que no hi ha cap inconvenient en fer arribar els estatuts a tots els grups municipals. També ha confirmat que s’està treballant conjuntament amb el govern de la Generalitat per tirar endavant la Mancomunitat del Lluçanès ben aviat i que en les reunions mantingudes no s’ha fet constar que la data de constitució suposi cap inconvenient.

Respecte a la substitució de l’enllumenat públic que s’està portant a terme a diversos carrers del municipi, Jordi Bruch ha detallat que el pressupost contempla la retirada dels arbustos, l’obra civil, el cablejat i el posterior tancat o replantació d’arbustos.

Per altra banda, també s’ha demanat la previsió per la realització de les obres de reforma de Ca l’Andreuet (Farmàcia Vella) que contemplen les dues subvencions rebudes per portar a terme les diverses fases del projecte. En aquest punt, l’alcalde ha explicat que s’està a l’espera de trobar finançament per poder executar les tres fases conjuntes i poder iniciar, en un període de dos o tres mesos, la licitació de l’obra. En cas contrari, s’optaria per licitar només les dues primeres fases del projecte.

També s’ha traslladat la seva inquietud sobre l’estat de la reserva d’aigua de la bassa de Merlès. En aquest sentit, l’alcalde ha fet saber que les reserves es troben al 100%. Tot i la bona notícia, és necessari ser molt conscients de l’estat d’emergència que viu el país i que cal seguir mantenint la bona dinàmica de reducció del consum d’aigua.

Per últim s’ha posat sobre la taula la demanda d’ampliar la freqüència de transport públic al municipi en horari de cap de setmana. També ha realitzat una petició per la convocatòria de la reunió de la Taula de Pagesia, amb referència a les jornades tècniques de la Fira de Santa Llúcia.

Pots recuperar l’emissió de la sessió del Ple en aquest enllaç.