L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha celebrat, aquest dimecres 15 de maig, una sessió ordinària del Ple municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb el poble. Com a punt extraordinari de l’ordre del dia, la sessió ha inclòs la formació de les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu.

Part resolutiva

La part resolutiva ha començat amb l’aprovació per unanimitat de les actes dels plens anteriors: el Ple ordinari de data 20/03/2024 i del Ple extraordinari de data 16/04/2024. Seguidament, l’alcalde, Jordi Bruch, ha donat compte dels decrets d’alcaldia i de les Juntes de Govern.

A continuació, el Ple ha signat la formació de les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu del proper 9 de juny mitjançant sorteig públic. Durant els propers dies, l’Ajuntament notificarà a les persones seleccionades com a membres de les meses electorals. Per a la presentació de qualsevol tipus d’al·legació sobre les meses electorals, tenint en compte aquest llistat d’excuses i impediments justificats, els ciutadans poden presentar el formulari d’excuses, preferentment de forma electrònica a través d’aquest enllaç. En cas de no disposar d’identificació digital, es pot tramitar de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès durant 7 dies a partir de la recepció de la notificació oficial. El formulari ha d’anar acompanyat de tota la documentació que acrediti el motiu de l’al·legació, juntament amb la citació, DNI o tarja identificativa i un telèfon i un correu electrònic on poder practicar la notificació.

Seguint amb els punts de l’ordre del dia, el ple, amb l’abstenció de Movem Prats, ha aprovat un canvi de data per al ple del mes de juliol previst per al dia 17 i que finalment es celebrarà el dia 24.

Junts per Prats i ERC Prats, amb l’abstenció de Movem Prats, també han aprovat la designació de la regidora Montserrat Boladeres Bach com a nova membre de la Comissió Especial de Comptes després de la renúncia del regidor Pere Vila i Vilalta, que fins ara actuava com a representant del grup municipal ERC Prats en aquest òrgan.

La resta de punts previstos a l’ordre del dia també han quedat aprovats. Tots els grups municipals han votat per unanimitat la delegació de beques esportives al Consorci del Lluçanès dirigides a col·lectius vulnerables. Aquest recurs de la Diputació de Barcelona vol afavorir l’accés a la pràctica esportiva de persones en situació de risc d’exclusió social (per raons econòmiques o socials) a través d’ajuts per a la participació en activitats esportives (extraescolars, campus esportius, participació continuada en programes esportius, etc.).

Els dos últims punts de l’ordre del dia també han quedat aprovats amb l’abstenció de Movem Prats. Per una banda, la desestimació del recurs de reposició contra l’acord de ple d’adjudicació del contracte de substitució de la gespa artificial i de reforma del camp de futbol municipal i. Per altra banda, i posant punt i final a la part resolutiva, el plenari ha aprovat la modificació de crèdit 3/2024.

Part de control

Informacions

En l’apartat d’informacions, l’equip de govern ha valorat i ha exposat les accions més destacades de cada àrea municipal.

Precs i preguntes

A partir d’una pregunta del grup Movem Prats, l’Ajuntament ha donat a conèixer la recent signatura del decret que nomena Eloi Casau Piñot com a nou regidor de Memòria Històrica, Patrimoni i Joventut.

El mateix grup també ha preguntat per les bonificacions en les tarifes previstes per a la nova temporada de la piscina municipal. En aquest sentit, el regidor d’Esports, Pep Peraire, ha aclarit que les famílies monoparentals gaudiran dels mateixos beneficis que les famílies nombroses. Pel que fa a les persones amb diversitat funcional, ha manifestat que s’està treballant per tenir una resolució abans de l’obertura de l’equipament el proper mes de juny.

En aquest apartat, també s’ha traslladat una pregunta sobre el calendari previst per als pressupostos participatius. En aquest punt, el regidor de Participació, Heribert Grifell, ha explicat que el dia 15 de juny tindrà lloc l’acte de presentació on es farà una proposta de calendarització per portar a terme aquest procés que s’allargarà durant 12 mesos.

Per acabar, Movem Prats ha sol·licitat que es pugui modificar la ruta de la recollida porta a porta en casos en què s’hagi d’endarrerir l’horari d’inici per incidències en el servei. El regidor de Medi Ambient, Pep Peraire, ha fet saber que, en aquestes situacions puntuals, es prioritza l’inici de la recollida en les zones més concorregudes com és la zona comercial del centre del poble.

Pots recuperar l’emissió de la sessió del Ple en aquest enllaç.