Aquest dimecres 27 de febrer es va celebrar una nova sessió del ple municipal de l’Ajuntament de Prats. El punt principal de la sessió va ser l’adjudicació a l’empresa Servi Obres Queralt SLU de les obres dels vestidors compartits de la zona esportiva i l’aprovació dels ajuts a empreses de l’àrea de promoció del municipi.

 L’adjudicació de les obres dels vestidors de la zona esportiva es va aprovar amb els vots a favor d’ERC Prats i en contra del PDeCAT Prats, ja que segons va al·legar el seu regidor Jordi Bruch, “el projecte que es vol dur a terme no s’adequa a les necessitats de Prats”.

Així doncs, l’empresa Servi Obres Queralt SLU és l’adjudicatària de l’obra, amb un import de 865.167,37€. Segons va exposar l’alcalde, Isaac Peraire, l’obra es finança amb 133.807,00€ de les Meses de la Diputació de Barcelona, 160.000,00€ més de la Diputació, un crèdit de 175.000,00€ i 396.360,37€ del romanent de tresoreria de l’ajuntament.

El regidor del PDeCAT Prats, Jordi Bruch  va demanar quants projectes es van presentar al concurs per a les obres dels vestidors de la zona esportiva. En aquesta línia, Peraire va respondre que no es va realitzar un procediment de concurs de projectes, sinó “un estudi inicial de necessitats i de mercat a través d’un pressupost ajustat i acurat” i va afegir que a través de l’aprovació del punt, es feia un pas més en la consecució d’aquesta important i necessària obra.

Estat actual dels vestidors de la zona esportiva de Prats de Lluçanès

Un dels altres punts destacats de la sessió va ser l’aprovació per unanimitat de la nova convocatòria d’ajuts a les empreses del poble, dividides en tres tipologies: subvencions per a la modernització d’establiments, al foment de l’ocupació i per a la creació de nous establiments. Segons va exposar la regidora de Promoció del Municipi, Montse Juvanteny, enguany s’eliminen les restriccions segons el tipus de comerç, per tant, la nova convocatòria estarà oberta a tots els sectors comercials i empresarials.

Prats va adherir-se també a l’Associació Camí de Marina, de la Cerdanya al Penedès, una proposta de reivindicació i promoció de la transhumància i preservació dels camins ramaders catalans.

La ruta del camí ramader de Marina recórrer aproximadament 200 quilòmetres i passa per més de 50 municipis, entre ells, Prats de Lluçanès. Per això la voluntat de l’ajuntament és treballar per convertir aquest camí en un recurs de desenvolupament econòmic i turístic local.

D’altra banda, es va decidir congelar el punt 14 de l’ordre del dia, a demana del grup PDeCAT Prats, sobre la proposta de destinar un 0,5% del pressupost a activitats mediambientals i l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de Custòdia del Territori.

També es va aprovar la moció conjunta per la commemoració el Dia Internacional de la Dona el proper 8 de març.

A l’apartat d’informacions de la sessió, Isaac Peraire va explicar l’estat del pressupost municipal després del tancament de l’any 2018. Així Peraire va detallar que “l’Ajuntament de Prats va tancar l’exercici del 2018 amb un resultat pressupostari positiu. Un romanent de tresoreria d’ 1.023.726,39€, el més gran de la història. I a data 31 de desembre del 2018 un endeutament de 619.037,34€ que suposa el 25,86%. En aquestes dades cal consolidar les del Consorci del Lluçanès que no ha tancat l’exercici i, com sabeu, està adscrit a l’Ajuntament de Prats.” Finalment l’alcalde va subratllar la “gestió responsable, acurada i rigorosa del pressupost” que s’ha estat duent a terme.

A l’apartat de precs i preguntes, Jordi Bruch va preguntar pel termini de finalització del PP2 i pel funcionament del pla de mobilitat.

Pel que fa a la primera qüestió, la regidora d’Urbanisme, Glòria Borralleras, va respondre que s’espera que s’acabin aviat les obres i que la tardança es deu més a factors externs, no vinculats directament amb l’ajuntament. De cara a la segona pregunta, Isaac Peraire va assumir que cal fer un esforç més gran per millorar l’ús de les zones d’estacionament limitat i fer una crida al civisme per tal que aquesta nova iniciativa beneficiï a tots els agents del poble.