L’Associació Tapís ha recollit durant l’any 2018 al Lluçanès 17.202 quilos de roba usada, provinent dels 213 buidatges de contenidors de Roba Amiga ubicats a la comarca. D’aquests, 91 recollides s’han fet a Prats de Lluçanès, amb un total de 8.199 quilos recollits.

Una part d’aquesta roba, un cop seleccionada i arreglada, es ven a la botiga de segona de mà El Fil de Vic. En les tasques de recollida, reaprofitament i reciclatge de la roba hi han treballat 14 persones, 9 de les quals amb dificultats d’inserció sociolaboral.

Recordem que els contenidors de Roba Amiga a Prats de Lluçanès es troben situats a la plaça Perot Rocaguinarda, al capdamunt del carrer Major, al carrer Maria Trulls i a la Deixalleria.