La Diputació de Barcelona continua treballant en les obres d’ampliació del Pont de Castellet (BV-4401, PK 0+650), a Navàs, que és de la seva titularitat.

Les afeccions al trànsit que poden causar molèsties als pradencs i pradenques que hagin d’anar a Navàs seran els dies 5, 6 i 12 de juliol. Seran talls totals de carretera amb una durada màxima de mitja hora en les següents franges horàries:
9.30h a 10.00h, 10.30h a 11.00h, 11.30h a 12.00h, 12.30h a 13.00h, 15.00h a 15.30h, 16.00h a 16.30h, 17.30h a 18.00h, 18.30h a 19.00h, 19.30h a 20.00h.

De 13h a 15h es deixarà una franja lliure sense talls de carretera.