El ple extraordinari de l’Ajuntament de Prats celebrat aquest dimarts 26 d’octubre a la Sala de Plens va aprovar la congelació de les taxes per a l’any 2022 amb els vots a favor de Junts per Prats i Movem Prats, els vots en contra d’ERC i l’abstenció del RAP. L’alcalde Jordi Bruch va exposar que es tracta d’una decisió valenta i realista: ‘Hem de tocar de peus de terra, aquestes ordenances ens facilitaran configurar els pressupostos pel 2022 i ajudar a la ciutadania a fer front al moment que estem vivint.’

Segons ha detallat Bruch, només s’incorporen petites modificacions com la regulació dels accessos puntuals a l’espai coworking i també hi queda plasmat la gratuïtat de les parades del TastaQmarca i Sant Jordi.

Des del grup d’ERC Prats, la regidora Montse Boladeres, va exposar que ‘les ordenances fiscals han de contribuir a la dinamització econòmica, social. Per aquest motiu, van demanar que es mantingui la bonificació de l’IAE. També van sol·licitar suprimir o establir un valor simbòlic per a l’ordenança d’ocupació de via pública dels establiments comercials, entre d’altres aportacions.

El RAP, la regidora Queta Bosch, va comentar: ‘Tenim clar que l’ajuntament és un servei públic i no una empresa privada i normalment són deficitaris. Cal prioritzar la gent i estar al seu costat en uns anys que estan sent molt difícils.’

Bruch va concloure afegint: ‘Si retallem en ingressos hem de retallar en despeses i així no fem front a la realitat del municipi.’

Un dels altres punts destacats de la sessió va ser l’aprovació inicial del projecte de rehabilitació de l’edifici del Teatre Orient, redactat per l’empresa Trazia Arquitectura i Gestió. El punt va prosperar amb els vots a favor de Junts per Prats i Movem i l’abstenció d’ERC Prats i el RAP.

Des del grup ERC Prats la regidora Montse Boladeres va agrair la voluntat de consens de compartir el projecte. I va afegir: ‘D’una banda no entenem perquè el projecte està redactat en castellà. Ens abstindrem, no és el projecte que hauríem plantejat nosaltres. Creiem que s’hauria de fer una reflexió sobre els usos i equipaments amb la ciutadania i valorar-ho de nou.’

Des del RAP Prats, la regidora Queta Bosch va exposar que també estaven d’acord en reclamar la redacció del projecte en català i també va preguntar sobre el pressupost aproximat de la direcció d’obra i del sistema d’àudio del futur teatre.

Per la seva banda, l’alcalde Jordi Bruch va explicar que el projecte ja és el resultat de les aportacions fetes per la ciutadania. ‘Volíem que aquest punt comptés amb el consens de tots els grups perquè és un pas important pel municipi. Tenim un edifici, l’hem de preservar i l’anirem vestint en base de les nostres possibilitats. I el tema de la redacció en català és una decisió que compartim plenament’.

El ple va aprovar el nomenament de la Taula de Pagesia i Món Rural formada pels següents membres: President: Josep Vilà, regidor de Món Rural; Secretària: Irene Palou, tècnica de Món Rural. Les persones vocals són: Montserrat Juvanteny, en representació de Movem Prats; Glòria Borralleras,  en representació d’ERC Prats; Queta Bosch, en representació de Rap Prats; Ramon Soler, en representació de Unió de Pagesos; Josep Riera, en representació d’ADF Lluçanès; Jordi Solà, en representació de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès i Assumpció Manubens, a títol personal designada per la regidoria de Món Rural. El punt es va aprovar amb el suport de tots els grups.

Així mateix, també es van nomenar els nombres de la Comissió de Nomenclàtor i que estarà formada pel regidor d’Igualtat, Isaac Romero que actuarà com a president, la secretària Anna Clària i com a vocals Jordi Batriu, regidor de Junts per Prats; Pere Vila, regidor d’ERC Prats; Montserrat Juvanteny, regidora de Movem Prats; Queta Bosch, regidora de Rap Prats; Lluís Vila, representant veïnal i una representant de la Taula d’Igualtat que es decidirà en la pròxima sessió d’aquest òrgan. El punt també es va aprovar amb el suport de tots els grups.

Podeu recuperar la sessió aquí.