La Generalitat de Catalunya ha obert una línia de subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològic per a entitats privades sense ànim de lucre de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

Quin és l’objecte d’aquesta línia de subvencions?

Contribuir econòmicament a l’adquisició d’equipament tecnològic per millorar la connectivitat i la comunicació d’aquelles entitats privades sense ànim de lucre que tinguin per objecte dur a terme activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

Quin és el període de sol·licitud?

Del 20 d’octubre al 4 de novembre del 2021

Quins són els requisits per optar-hi?

  • Les entitats sol·licitants han de dur a terme la seva activitat en un local situat a Catalunya.
  • L’equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s’ha de destinar a donar suport a les activitats pròpies de l’entitat beneficiària o a les activitats de cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de les entitats o col·lectius als quals estigui obert l’equipament cultural.
  • L’equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s’ha de destinar a les finalitats de l’entitat i no pot ser per a ús personal, comercial ni professional.
  • Les inversions objecte de la subvenció s’han de realitzar durant l’any de la concessió de la subvenció.
  • Destinar l’equipament tecnològic subvencionat a la finalitat prevista durant un període mínim de 2 anys.
  • Cada sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud.

Trobareu tota la documentació relacionada amb aquesta línia de subvencions en aquest enllaç.

La sol·licitud s’ha de tramitar telemàticament a través d’aquesta web.