Ahir dimecres dia 29 de juliol, es va celebrar el primer ple ordinari de la legislatura, en el qual es va aprovar, amb el vot favorable de tots els regidors, el pagament d’impostos a l’agència tributària catalana. Així, de forma legal, i d’acord amb la campanya del moviment “Diem Prou”, d’insubmissió fiscal, es liquidaran els impostos de l’Ajuntament a dita agència tributària.

Per altra banda, també es van aprovar les actes de plens anteriors, es van donar compte dels decrets d’alcaldia i de les juntes de Govern, i es van ratificar tres decrets d’alcaldia anteriors, dels quals destaca la rectificació del número d’habitants del Padró Municipal, que són 2580 a data 1 de gener del 2015 i no 2630 com estava aprovat en el ple del 25 de març. En aquest punt Glòria Borralleras va voler destacar la importància de la creació de la regidoria de Demografia, encapçalada per ella mateixa.

De les propostes d’alcaldia, destaquem l’aprovació de les Festes Locals per a l’any 2016, que queden estipulades com segueix:

– el divendres 22 de gener
– el dissabte 25 de juny

També es va aprovar la designació dels representants a la Comissió Municipal de Delimitació, i l’expedient de modificació de crèdits. Finalment, destaca l’inici del procediment per a una borsa de Mestres amb l’especialitat d’educació infantil per tal de complir amb l’obligatorietat de disposar d’un mestre especialista en educació infantil , donat l’acomiadament objectiu de la Sra. M.Carme Roche Ceron de l’Escola Bressol Municipal “La Pitota”

Finalment, es van aprovar les retribucions i drets econòmics l’alcalde i regidors quedant estipulats de la següent manera:

– Retribució mensual de l’alcalde, que té reconeguda una dedicació parcial del 30%, en 673,47€ (12 pagues anuals).
– Retribució mensual de la regidora de promoció del municipi, que té reconeguda una dedicació parcial del 70%, en 1571,43€ (12 pagues anuals).
– Retribució de la regidora d’urbanisme, demografia, pagesia i medi ambient, que té reconeguda una dedicació parcial del 25% en 561,45€ (12 pagues anuals).

Totes aquestes retribucions s’entenen íntegres o brutes i referides a l’any 2015, subjectes a la retenció adient correesponent a l’IRPF.

Pel què fa a les mocions, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal d’ERC per donar suport al Correllengua 2015, tal i com s’ha vingut fent els últims anys.

Va acabar el ple amb les informacions per part de diferents regidors, així com les preguntes per part del Grup Municipal de CiU i de diferents assistents al públic.

Va acabar el ple amb les informacions per part de diferents regidors, així com les preguntes per part del Grup Municipal de CiU i de diferents assistents al públic.

Recordem que podeu tornar a veure el ple al web municipal www.pratsdellucanes.cat.