Es publiquen al DOGC les bases per a la creació d’una borsa de treball de mestres especialistes en educació infantil o titulació equivalent per tal de cobrir la plaça de direcció de l’escola bressol municipal.

El procés de selecció de la presentació de la documentació, d’una prova pràctica i una entrevista personal.

El termini per a presentar les sol·licituds acaba el dia 23 d’agost.

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es poden consultar aquí .