Us animem a assistir-hi o a seguir-lo en directe a través de la pàgina web de l’ajuntament, on quedarà també penjat per veure’l un cop el Ple s’hagi celebrat.

Recordeu que el torn de precs i preguntes està obert al públic assistent, i mitjançant les xarxes socials també es poden fer preguntes amb l’etiqueta #PlePrats.

L’ordre del dia pel ple que se celebrarà el proper dimecres 29 de juliol a les 19:30h és el següent:

 

I. PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de les actes de ple anteriors.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
3.- Donar compte de les Juntes de Govern.
4.- Ratificació decret d’alcaldia número 61/2015.
5.- Ratificació decret d’alcaldia número 71/2015.
6.- Rectificació padró d’habitants a 1-1-2015.
7.- Rectificació aprovació pròrroga del conveni de col·laboració entre la secretaria d’inclusió social i de promoció de l’autonomia personal i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès pel SAIAR.
8.- Aprovació de les festes locals 2016.
9.- Aprovació de beneficis fiscals de concessió potestativa al col·legi FEDAC.
10.- Designació representants a la comissió municipal de delimitació.
11.- Aprovació expedient de modificació de crèdit número 6/2015.
12.- Aprovació del pagament dels impostos a l’Agència Tributària Catalana.
13.- Aprovació de la gravació i retransmissió dels plenaris municipals.
14.- Declaració d’urgència i inajornabilitat per a la convocatòria d’una borsa de mestres amb especialitat d’educació infantil.

 

I. PART DE CONTROL

1.- Mocions.
2.- Informacions.
3.- Precs i preguntes.