Durant tot el matí de dilluns vinent, dia 20 de juliol, es farà un tractament fitosanitari per polvorització amb l’objectiu de combatre l’eruga del boix a la zona del cementiri, l’entorn de Lurdes i carrers del municipi. 

El tractament es realitzarà entre dos quarts de 8 del matí i les 12 del migdia, amb un termini de seguretat de dues hores, i les zones que es tractaran estaran degudament senyalitzades.

En el cas que les condicions meteorològiques siguin adverses el tractament previst es pot ajornar.

L’Ajuntament recomana evitar el contacte amb les parts tractades, resguardar animals i retirar aliments i objectes, i no recol·lectar fruits ni fulles dels arbres tractats.