Durant aquest estiu, des de la regidoria de Món Rural de l’Ajuntament de Prats, s’han fet diverses actuacions de millora dels camins forestals de Prats de Lluçanès.

Concretament, s’ha fet un repàs de manteniment i neteja de vores del camí de Galobardes. També s’ha fet treballs de millora i neteja de vores del camí de la Coma del Forn,  des de la carretera BV-4401 fins a la carretera B-431.

La neteja d’aquests camins es fa des del pla d’actuació municipal contra incendis forestals, gestionat per l’Ajuntament de Prats, amb col·laboració amb l’Agrupació de Volunatris de Defensa Forestal del Llucanès. És un projecte a 4 anys que inclou actuacions anuals a diferents camins rurals del terme municipal de Prats i ve subvencionat per la Diputació de Barcelona.