La remodelació de les escales d’accés al Pavelló Municipal, la millora del camí que uneix Ca l’Obradors amb El Grau o l’obra d’un pas de vianants elevat davant de l’Escorxador, són algunes de les actuacions municipals efectuades a Prats al llarg dels últims dies.

L’obra d’un pas de vianants elevat davant de l’Escorxador i un reductor de velocitat, també conegut tècnicament com a esquena d’ase, davant de l’encreuament de l’Avinguda de Pau Casals amb la sortida del carrer de Barcelona de Prats de Lluçanès, han estat unes de les actuacions realitzades i finançades íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Pas de vianants i vorera malmesa davant de l’Escorxador

Al mateix temps, s’ha aprofitat perquè la brigada municipal arrangi la vorera malmesa pel creixement de les arrels dels arbres davant de l’Escorxador que podien suposar un perill per als vianants que passen per la zona.

El camí conegut com el de la Gravera, que uneix el carrer Sant Pere amb el Grau, s’ha arreglat i s’ha canalitzat l’aigua fins el del 5 de febrer.

Per tal de donar a conèixer aquesta actuació, el proper dimecres 18 de novembre, a les19h, es farà una reunió informativa a Cal Bach amb el veïnat del carrer del Bruc, carrer Aragó i carrer de la Lira.

Obres al carrer del 5 de febrer

Al Cantó del Botiguer, un dels passatges més transitats del centre del poble, s’ha reforçat el terra i se n’ha rejuntat les lloses per tal de facilitar-hi el pas i millorar la mobilitat i la seguretat viària. També, s’ha millorat l’estat del paviment al carrer del Montseny i, dins del pla de gestió forestal i camins, s’ha arreglat el pas del Marçal.

Arranjament al Cantó del Botiguer

Els parcs infantils de Prats també han viscut algunes intervencions, és el cas del parc del Passeig del Lluçanès i el del carrer Manresa, on s’han realitzat diverses millores per oferirmés seguretat a la quitxalla usuària. En canvi, els gronxadors ubicats al carrer Roca d’en Bras s’han tret per no complir amb la normativa de seguretat, a més del seu mal estat de conservació.

Intervenció al parc infantil del Passeig del Lluçanès

L’alcaldeIsaac Peraire, ha remarcat que a principis de la setmana passada, la brigada municipal ha començat la remodelació integral de les escales exteriors del Pavelló municipal d’esports. Una tasca molt important i necessària degut al seu mal estat.

Remodelació integral de les escales del Pavelló

La Sala Polivalent Municipal també s’ha endreçat, reordenat i inventariat. Així, a part de pintar-se de nou la major part de l’equipament, s’ha sanejat tot l’espai i s’ha millorat el sistema d’il·luminació netejant-ne els focus, canviant les bombetes i millorant el cablejat. A més, s’han rentat les cortines després de 20 anys d’ésser instal·lades.

La façana de la Sala Polivalent pintada de nou