L’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en compliment a les mesures establertes al Pla d’Habitatge, ha obert la convocatòria d’ajudes per actuacions de rehabilitació en habitatges desocupats que es destinin a lloguer.

L’objectiu principal del pla és reduir la presència d’immobles desocupats al municipi i vetllar pel bon estat de conservació i manteniment del parc d’habitatge del municipi. A més, d’aquesta manera, es vol incentivar la rehabilitació d’habitatges degradats i fomentar alhora l’ús dels immobles desocupats, impulsant així comportaments més eficients i solidaris en l’àmbit de l’habitatge i la gestió urbana.

L’Ajuntament subvencionarà econòmicament una part de les obres que siguin realitzades pels propietaris dels immobles si aquest immoble finalment s’ha posat a lloguer i hi ha un contracte d’arrendament en vigor.

L’import màxim subvencionat per a cada actuació de rehabilitació s’estableix en 2.000 euros, amb un immoble per propietari i sense representar més del 50% de l’import total de la rehabilitació. En cas que un propietari presenti una segona sol·licitud per rehabilitar un altre immoble, només rebrà l’ajuda si finalitzat el termini de presentació existeix partida pressupostària.

Termini de la convocatòria i presentació

Les persones interessades a rebre l’ajuda poden demanar-la des d’aquest divendres, 14 d’abril, i durant tot l’any 2023.  La sol·licitud de l’ajuda es presentarà al registre d’entrada de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.

Cobrament de l’ajuda

La tramitació del pagament de les subvencions es durà a terme en el termini de 3 mesos des de la notificació de la resolució d’atorgament.

Consulta AQUÍ tota la informació detallada per poder optar a les ajudes.