El ple municipal del passat 20 de març va aprovar per unanimitat una nova línia de subvencions per promoure la implantació de nous establiments comercials i empresarials dins el terme municipal de Prats de Lluçanès. L’objectiu principal és impulsar i promoure la implantació de noves activitats empresarials, principalment de sectors no existents en el teixit econòmic actual, que ajudin a completar l’oferta comercial del municipi. També és objecte de la subvenció la dignificació dels espais exteriors dels locals comercials tancats o sense ús comercial situats a la planta baixa.

Amb aquests ajuts, l’Ajuntament atorgarà fins a 1.000 euros per a cada sol·licitud d’instal·lació de nous establiments i de dignificació d’espais exteriors de locals comercials tancats, i fins a 3.000 euros anuals (250 euros mensuals) per a les sol·licituds d’arrendament de locals per a la implantació de nous establiments comercials i empresarials oberts al públic.

Aquesta convocatòria d’ajuts s’afegeix a les subvencions per promoure la modernització d’empreses i establiments amb activitat econòmica situats dins el terme municipal de Prats de Lluçanès, amb l’objectiu de millorar la seva atractivitat, competitivitat i/o funcionalitat. En aquest cas, seran subvencionables les actuacions relacionades amb una renovació exterior o interior, introducció de maquinària específica o maquinari informàtic i relatiu a les noves tecnologies, difusió, supressió de barreres arquitectòniques i introducció de mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat.

Les empreses i establiments que sol·licitin aquesta subvenció podran rebre fins un màxim del 50% del cost total de les despeses de modernització, seguint els percentatges i imports màxims que estableixen les bases i sempre que no superin els 1.000 euros.

L’Ajuntament destina 26.000 euros del pressupost de l’any 2024 en aquests ajuts.

La presentació de sol·licituds es podrà realitzar des de l’aprovació definitiva de les bases, de la qual s’informarà a través dels canals de difusió habituals, i fins al 29 de novembre de 2024.

 

(Font de la imatge: Freepik)