Aquest dimarts, 7 de novembre, l’alcalde Jordi Bruch ha rebut el diputat adjunt d’Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, en el marc d’una trobada institucional per presentar l’ajut econòmic de 3,2 milions d’euros que la Diputació ofereix als municipis de la província per finançar actuacions de conservació i millora de camins i punts d’aigua perquè, en cas d’incendi forestal, els mitjans d’extinció hi puguin arribar i apagar el foc ràpidament.

L’ajut s’ha presentat davant els mitjans de comunicació als jardins de Cal Bach, amb la presència de l’alcalde Jordi Bruch, el diputat Jordi Fàbrega i el president de l’ADF Lluçanès, Àngel Marc Villalaza.

Prats de Lluçanès rebrà 5.409 euros per actuacions que s’hauran d’executar al llarg del 2024. Els treballs principals previstos per a l’ajut són el perfilat i compactat del ferm, la construcció i manteniment de cunetes i obres transversals, el formigonatge de trams específics, les aportacions de material per la plataforma i el tractament de la vegetació dels marges. A més a més, s’hi afegeix la instal·lació i el manteniment de basses i hidrants.

Després de la presentació, s’han visitat les obres del pas de riera al Molí del Cingle. Els treballs, que compten amb un ajut econòmic de la Diputació de Barcelona de 6.495 euros, consisteixen en l’adequació d’un tram per facilitar el desplaçament dels equips que intervenen en cas d’incendi.

L’any passat, A Prats de Lluçanès es van atorgar 4.322,50 euros per a la conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis. La inversió ha servit per fer el manteniment i adequació per a la prevenció d’incendis de quatre quilòmetres de vials al municipi.