L’Ajuntament obre el procés per a la selecció de personal tècnic auxiliar de turisme.

Segons exposa el regidor de Turisme, Jordi Batriu, les funcions a desenvolupar són atendre i informar al públic de forma presencial, telemàtica o telefònicament de forma habitual. Donar suport a la gestió tècnica i administrativa i a l’elaboració de documentació requerida per l’àrea de Turisme, fer un recompte estadístic de visitants segons el programari establert, entre altres.

Es tracta d’un contracte temporal de 40 hores mensuals, per gestionar l’oficina de Turisme, durant els caps de setmana i festius.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar preferiblement de forma telemàtica al Registre General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès fins el dilluns 22 de juny.

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs oposició que constarà de les següents fases: exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació), exercici teòric – pràctic, valoració de mèrits i entrevista personal.

Consulta les bases detallades.