Ple extraordinari de Prats de Lluçanès

Aquest dimarts 28 de novembre, es va celebrar el ple extraordinari de l’Ajuntament de Prats que va permetre aprovar el pressupost general del consistori per a l’exercici 2019, així com la plantilla de personal pel mateix any.

L’alcalde de Prats, Isaac Peraire, va explicar els diferents capítols del pressupost que se situa als 3.437.936€. En destaquen sobretot el capítol de les inversions, amb cinc projectes, entre ells la remodelació dels vestidors del camp de futbol (995.568€), la millora energètica del pavelló (50.000€), les millores a les instal·lacions de la deixalleria (53.000€), les actuacions a l’Escola de Música (35.768€) o les millores al mercat del diumenge (30.000€).

La inversió dels vestidors del camp de futbol és la més significativa. Segons ha explicat Peraire, es preveu dur a terme a través d’un crèdit que ha estat pressupostat amb un cost de 861.000€ i una ajuda de la Diputació de Barcelona amb el valor restant. Peraire va detallar que “per iniciar la licitació de l’obra és necessari tenir el projecte pressupostat. A partir d’aquí, l’import final del crèdit es determinarà en funció del romanent de tresoreria d’aquest any 2018, les negociacions que es tenen amb la Diputació i la baixa en l’adjudicació final de l’obra”.

Per la seva banda, el regidor del PDeCAT Prats, Jordi Bruch va comentar que consideraven “irresponsable embarcar-se en un nou crèdit. Creiem que la zona esportiva fa falta, però això ens pot fer anar molt malament”. En aquesta línia, va avisar que el seu grup votaria en contra l’aprovació d’aquest punt.

Peraire li va respondre explicant que el crèdit només està pressupostat i si es tira endavant és perquè és legal, contrastat i possible, ja que el percentatge d’endeutament se situaria al voltant del 44%, lluny encara del 70% permès per la llei. I va afegir: “acceptem totes les opinions sobre la gestió del deute municipal. Però ens sembla que el que seria irresponsable és tenir la capacitat de poder-ho fer i no exercir-la.”

Pel que fa al capítol de les despreses de personal, el pressupost contempla gairebé 70.000€ més respecte l’any anterior. L’increment ve derivat de tres canvis principals: l’augment d’un 2% del sou del personal municipal, la incorporació d’una nova mestra a l’escola bressol La Pitota i d’un nou membre a la brigada.

D’altra banda, els bons resultats en reciclatge permeten reduir la gestió del cost dels residus. Pel que fa la despesa social, augmenta amb uns 13.000€ per la incorporació de nous serveis al Centre de Dia i perquè es passa a pressupostar l’Hort Social de Prats. També augmenten les despeses de neteja i condicionament perquè l’Ajuntament treballa amb la cooperativa Cuidem Lluçanès.

Pel que fa a l’àmbit de cultura, s’inclou un llibre sobre la Guerra Civil, s’incrementa significativament la despesa de l’Espai Social a causa de les activitats del servei i pugen també les despeses en subvencions a entitats culturals.

Finalment, en el capítol dels ingressos, Peraire va destacar un increment de 4.500€ a 28.000€ fruit dels bons resultats en reciclatge, així com un creixement de les transferències de la Diputació.

El pressupost per l’any 2019 va ser aprovat amb els vots a favor del grup d’ERC Prats i en contra del PDeCAT Prats. Estarà en exposició pública durant un període de 15 dies, a efectes de la presentació de reclamacions per part de les persones interessades.

D’altra banda, el plenari també va aprovar l’adhesió de l’Espai de Memòria “Les Fosses de la Guerra Civil a Prats de Lluçanès”, a la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic que no va fer més que recalcar i formalitzar el compromís que té l’Ajuntament amb la memòria històrica. Tot el material de l’itinerari commemoratiu es pot consultar al web de l’Ajuntament.