En les darreres setmanes, s’han portat a terme les actuacions previstes al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals que estableix un programa d’actuacions de manteniment quadrienneal dels camins municipals.

Concretament, han finalitzat les obres de manteniment de la plataforma i vegetació del camí del Marçal fins a enllaçar amb el camí de la Coromina i la vegetació del camí de Serra-Seca, amb l’objectiu de fer-los transitables i segurs per la prevenció i extinció d’incendis forestals.

Els treballs estan subvencionats per la Diputació de Barcelona en un 95%. Prèviament a les actuacions, una comissió formada per representants de l’ADF, l’Ajuntament i tècnics de la Diputació de Barcelona determina les necessitats més urgents de manteniment, consolidació i millora dels camins de la xarxa bàsica.