En les darreres setmanes, s’han portat a terme les actuacions previstes al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals que estableix un programa d’actuacions de manteniment anual dels camins municipals per adequar-los al pas de camions en cas d’incendi forestal.

Concretament, han finalitzat les obres de manteniment del camí del Serrat de les Arnes, el camí del Bosc de Santa Llúcia, i el camí i la vegetació del camí que passa per la Coma del Forn i Galobardes.

Els treballs, que han tingut un cost de 5.694,70 euros, estan subvencionats per la Diputació de Barcelona en un 95%. Prèviament a les actuacions, una comissió formada per representants de l’ADF, l’Ajuntament i tècnics de la Diputació de Barcelona determina les necessitats més urgents de manteniment, consolidació i millora dels camins de la xarxa bàsica.