El Centre de la Propietat Forestal ha convocat ajuts per a la gestió de les finques forestals privades. Una millor gestió de les finques forestals redueix els riscos d’incendi i fa menys vulnerables als impactes del canvi climàtic.

La data límit per demanar l’ajut és el 27 d’abril.

Accedir a la convocatòria.