Aquest dimarts, 22 de maig, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès va celebrar una sessió extraordinària del ple municipal.

El Ple constava de dos punts a l’ordre del dia:

1.- Aprovació del text refós del POUM
2.- Adhesió al contracte del Consell Comarcal d’Osona a l’AUDIFILM

El primer punt significa un nou pas, el definitiu, per tal que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central aprovi definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Prats de Lluçanès en la seva sessió el mes de juny. L’ajuntament va aprovar per unanimitat el text refós. Ara, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)ja pot ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme.

El Ple també va aprovar unànimement l’adhesió al contracte del Consell Comarcal d’Osona a l’AUDIFILM. Això permetrà la digitalització de tots els procediments i millorar així la finestreta electrònica del Consistori.

Recupereu el vídeo del ple aquí: