Del 15 de març al 15 d’octubre, queda totalment prohibit, en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, llençar objectes encesos, abocar escombraries o restes vegetals i industrials de qualsevol mena, llançar coets o focs d’artifici i utilitzar bufadors.

Tot i així, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera excepcional, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi. En aquests casos caldrà tramitar una autorització de crema per a activitats amb risc d’incendi forestal, amb una antelació mínima d’una setmana omplint aquest formulari i presentant-lo a l’Ajuntament.