Dimarts 11 de maig entren en vigor els nous límits de velocitat a tots els municipis de Catalunya. En el cas de Prats, la limitació de velocitat tindrà efecte especialment a les vies amb un únic carril per sentit de circulació en les quals s’haurà d’anar a 30 km/h.

Aquestes noves velocitats corresponen a la normativa segons l’article 50 del Reglament General de Circulació. Aquest article indica que la velocitat en vies urbanes serà de “màxim 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera”, de “30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació” i en les vies urbanes amb més d’un carril per sentit de circulació s’estableix el ja conegut límit de 50 km/h. Una mesura que a Prats no afecta perquè no n’hi ha cap.

L’objectiu del canvi és, per una banda, disminuir la perillositat de les vies urbanes dels centres dels municipis, així com també reduir l’impacte negatiu del trànsit en la qualitat de l’aire.