El diumenge 14 de gener els carrers de Prats de Lluçanès es tornaran a omplir d’artistes que plasmaran els racons més bonics del nostre poble.

A continuació es detallen les Bases del 32è Concurs de Pintura Ràpida:

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès convoca el 32è Concurs de Pintura Ràpida que es regirà per les següents Bases:

 1. Poden participar en aquest concurs tots els artistes de més de 14 anys que ho desitgin, prèvia la inscripció corresponent, que serà gratuïta.
 2. El concurs se celebrarà el diumenge dia 14 de gener de 2018 dins dels actes de la Festa Major de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès.
 3. El segellat de les teles i suports es farà a la Sala Cal Bach de l’Ajuntament, de 8:00 a 10:00 del matí en el moment de la inscripció. L’Ajuntament convidarà els inscrits a esmorzar a Cal Bach.
 4. Seran admeses les teles blanques o tractades amb un sol color.
 5. La mida no podrà ser superior a 30F (92×73 cm.) i hauran de ser presentades sense cap tipus de marc ni llistó que les emmarqui. Si l’obra es feta sobre paper, haurà d’estar muntat damunt d’un suport rígid.
 6. La recepció de l’obra signada per l’autor, serà en el mateix lloc de la inscripció abans de dos quarts de dues del migdia.
 7. El tema obligat serà referit a qualsevol aspecte de Prats de Lluçanès i el seu entorn i totes les obres es realitzaran “in situ”.
 8. El jurat estarà format per persones qualificades en el camp de la pintura i el dibuix. La seva decisió serà inapel·lable, podent declarar desert qualsevol dels premis si a judici seu, la qualitat de les obres no fos la desitjable.
 9. El veredicte es donarà a conèixer a la mateixa Sala Cal Bach en el moment que es farà el repartiment de premis. Mentre el jurat faci la deliberació s’oferirà un refrigeri per a tots els assistents i participants.
 10. Els guanyadors no podran renunciar al premi.
 11. Les obres presentades a Concurs, de les quals se’n farà una selecció, quedaran exposades a la mateixa Sala Cal Bach fins el diumenge dia 4 de febr
 12. L’obra premiada amb el primer premi passarà a ser propietat de l’Ajuntament així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició. Els/les autors/es de les obres guardonades autoritzen expressament l’Ajuntament a reproduir-la en qualsevol mitjà i renuncien als seus drets d’autor en benefici de l’Ajuntament. Les obres premiades amb els següents premis passaran a ser propietat dels patrocinadors del respectiu premi.
 13. Les obres no premiades es podran recollir en el mateix lloc durant el mes de febrer, contra presentació del resguard corresponent o per autorització expressa de l’autor a tercers. Les no recollides dintre del termini indicat passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
 14. L’organització es reserva el dret a resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases, les quals seran de plena acceptació pels participants.

PREMIS:

Primer premi: 400€

Segon premi: 250€

Tercer premi: 150€

DESCARREGAR LES BASES (PDF)


 

I aquestes són les Bases del 3r Concurs de Dibuix Infantil i Juvenil de Sant Vicenç:

L’Ajuntament de Prats de Lluçanès convoca el 3r Concurs de Dibuix Infantil i Juvenil de Sant Vicenç que es regirà per les següents Bases:

 1. Poden participar en aquest concurs tots els infants i joves de fins a 13 anys residents o no a Prats de Lluçanès prèvia la inscripció corresponent, que serà gratuïta. Els joves artistes participaran en una de les dues categories:
  CATEGORIA A: fins a 8 anys
  CATEGORIA B: de 9 a 13 anys
 2. El concurs se celebrarà el diumenge dia 14 de gener de 2018 dins dels actes de la Festa Major de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès.
 3. De 8:00 a 10:00 del matí es podrà passar a recollir a Cal Bach la cartolina segellada a Cal Bach sobre la qual s’hauran de dibuixar les obres. S’acceptarà només una única obra per participant.
 4. La recepció de l’obra signada per l’autor, serà en el mateix lloc de la inscripció abans de dos quarts de dues del migdia.
 5. El tema obligat serà referit a qualsevol aspecte de Prats de Lluçanès i el seu entorn: indrets, racons, cases, paisatges, ermites, carrers.
 6. S’acceptarà qualsevol tipus de tècnica aplicada només sobre el paper segellat per la part del darrera: llapis, colors, ceres, aquarel·les…
 7. El jurat estarà format per persones qualificades en el camp de la pintura, el dibuix i el món educatiu. La seva decisió serà inapel·lable, podent declarar desert qualsevol dels premis si a judici seu, la qualitat de les obres no fos la desitjable.
 8. El veredicte es donarà a conèixer a la mateixa Sala Cal Bach en el moment que es farà el repartiment de premis. Mentre el jurat faci la deliberació s’oferirà un refrigeri per a tots els assistents i participants.
 9. Les obres presentades a cBiblioteca Municipal fins el diumenge dia 4 de febr
 10. Totes les obres passaran a ser propietat de l’Ajuntament així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició.
 11. L’organització es reserva el dret a resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases, les quals seran de plena acceptació pels participants.

PREMIS:

S’estableixen un 1r i un 2n premi per a cadascuna de les categories.

Els premis estaran relacionats amb experiències al voltant de l’art i la pintura.

DESCARREGAR LES BASES (PDF)