L’Associació Tapís ha recollit durant l’any 2019 al Lluçanès 18.405 quilos de roba usada, provinent dels 245 buidatges de contenidors de Roba Amiga ubicats a la comarca. D’aquests, 143 recollides s’han fet a Prats de Lluçanès, amb un total de 9.683 quilos recollits, que suposa 1.484 quilos més de roba recollida respecte l’any passat.

Una part d’aquesta roba, un cop seleccionada i arreglada, es ven a la botiga de segona de mà El Fil de Vic. En les tasques de recollida, reaprofitament i reciclatge hi han treballat 15 persones, 9 de les quals amb dificultats d’inserció sociolaboral.

Recordem que els contenidors de Roba Amiga a Prats es troben situats a la plaça Perot Rocaguinarda, al capdamunt del carrer Major, al carrer Maria Trulls i a la Deixalleria.