Al llarg de la setmana passada s’han trobat residus industrials als contenidors de carrer delPolígon Industrial Les Saleres i restes de fibrociment, altrament conegut com a uralita, i garrafes amb líquids desconeguts davant la Deixalleria Municipal de Prats de Lluçanès.

Restes d’uralita i garrafes amb líquids desconeguts abandonats fora d’horari d’obertura a les portes de la Deixalleria municipal

Per aquest motiu, des de la Regidoria de Medi Ambient es recorda que és molt important que els residus d’origen industrial, per la seva importància quantitativa i les seves característiques, disposen d’un programa i un model de gestió específics que podeu consultar aquí.

La regidora de Medi Ambient, Glòria Borralleras, remarca la importància de no abandonar mai la uralita o fibrociment al medi natural o a la via pública, ni dipositar-lo als contenidors del carrer per evitar riscos de contaminació degut a la seva composició d’amiant.

Cal recordar que aquest tan usat dècades enrere, està prohibit fabricar-lo, comercialitzar-lo i instal·lar-lo des del 14 de desembre de 2002.

Restes de residus industrials trobats en tres contenidors de carrer al Polígon de Les Saleres de Prats

La gestió dels residus es paga entre tots i si els residus s’aboquen i es gestionen per les vies adequades es podran optimitzar els recursos, sortint-ne tots beneficiats. Així, Borralleras, aprofita per fer una crida al civisme i anima a tots els ciutadans a fer-ne una bona gestió.Aquí s’adjunta el llistat dels tipus de residus que es poden entregar a la deixalleria.

És imprescindible que les persones usuàries d’aquest equipament municipal ho facin en horari d’obertura: Dilluns de 10h a 12h; dimarts, dimecres i dijous de 15h a 17h i dissabte, de 9h a 13h, tal i com podreu trobar aquí.

Si es fa així, els residus dipositats a la deixalleria municipal podran ser identificats per la tècnica responsable d’aquest espai i podran seguir la seva gestió i tractament necessaris per optimitzar-ne el seu curs.