Durant l’estiu acostumen a produir-se onades de calor, és a dir, episodis de temperatures elevades, per sobre dels valors mitjans d’una zona determinada, que es perllonguen en el temps.

Les onades de calor tenen una afectació directa sobre la salut de les persones, sobretot en nadons, infants, gent gran i malalts crònics.

Per evitar els efectes nocius per a la salut, el Servei de Salut Pública ha elaborat un cartell amb un seguit de consells bàsics a seguir en aquests casos.

Podeu consultar i descarregar aquest material a:

www.diba.cat/salutpublica/proteccio-solar