El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge obre aquesta línia d’ajudes per a la rehabilitació d’edifics d’ús residencial. El termini per a presentar les sol·licituds comença avui i s’acaba el dia 30 de juny.

Poden accedir a les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges.

També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les Administracions propietàries dels edificis d’habitatges

Podeu consultar tota la informació, així com la documentació necessària per presentar les sol·licituds, al següent enllaç:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial

Veure anunci oficial del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: DESCARREGAR