El passat dia 6 de setembre de 2016, es va iniciar el servei d’arquitecte compartit entre alguns ajuntaments del Lluçanès. Aquesta iniciativa promoguda pel Consorci del Lluçanès és un pas més en compartir serveis i recursos entre ajuntaments del Lluçanès i aconseguir així una majoreficiència i estalvi.

Per la contractació es va realitzar un plec de clàusules en el qual hi van participar 10 candidats. Finalment la persona seleccionada en el procés ha estat l’arquitecte Jaume Tuneu.

En un inici el servei d’arquitecte compartit hi participaran 4 ajuntaments del Lluçanès malgrat no es descarta que s’hi puguin afegir altres ajuntaments.

Reptes de món rural, mancomunar béns i recursos i fomentar l’estalvi.

Un dels objectius del Consorci és treballar per tal de mancomunar béns, serveis i recursos entre els ajuntaments del Lluçanès. En aquest sentit des de finals de l’any 2015 s’ha crear el projecte Centre de Serveis que persegueix aquest objectiu. Fins al moment s’ha aconseguit treballar en la compra conjunta de combustible, servei d’ambulàncies, en l’organització per compartir material inventariable entre els ajuntaments i en l’inici d’implantació d’un servidor informàtic comú. També s’està treballant en la compra conjunta d’assegurances i es vol seguir avançant en altres àmbits

Un dels altres serveis iniciats al juny de 2016  és el suport administratiu als ajuntaments per part del Consorci.