Les Festes de Sant Joan i els Elois són un gran moment de trobada de tota la gent del poble on hi ha una alta implicació i ganes de compartir la tradició i la festa. La història de les Festes de Sant Joan i els Elois, i la Festa Major de Sant Vicenç, té un component de transmissió de les generacions anteriors cap a les últimes i, a la vegada, s’ha anat transformant segons la història i l’evolució de la societat.

Des de l’Ajuntament de Prats, s’inicia un camí amb la ciutadania per millorar junts les properes Festes de Sant Joan i els Elois, que hauran d’estar adaptades a la pandèmia. Aquest procés neix amb la voluntat d’arribar a tots els pradencs i pradenques i de ser una eina útil de construcció ciutadana.

Així doncs, aquest dimecres 14 d’abril es posa en marxa una enquesta participativa que ha de permetre fer una diagnosi sobre l’estat de les Festes de Sant Joan i els Elois per fer una fotografia de les festes actuals i com es podrien millorar en aquest episodi de pandèmia.

La ciutadania pot realitzar propostes de millora que puguin incorporar-se al model de Festes, tenint en compte que puguin ser viables i no alterin la tradició i essència de les festes. A partir d’aquí es treballaran de forma conjunta amb les entitats implicades en les Festes de Sant Joan i els Elois i es valorarà que puguin ser realitzades tenint en compte la normativa vigent que estableix el PROCICAT. “Les idees rebudes es valoraran conjuntament amb les entitats i si són factibles i s’enquadren dins el marc tradicional de les Festes de Sant Joan i els Elois és probable que tinguin recorregut”, remarca el regidor de Participació i Festes, Isaac Romero.

Fins quan es poden presentar propostes?

Fins al 30 d’abril es podrà contestar una enquesta en línia a l’enllaç propostes.pratsdellucanes.cat i de forma presencial a Cal Bach i, també, els diumenges de mercat, sempre i quan les mesures sanitàries ho permetin, per recollir el màxim d’opinions.

Qui hi pot participar?

Excepcionalment en aquest procés participatiu hi podran participar totes les persones que viuen a Prats de Lluçanès, hi estiguin empadronades o no, indistintament de l’edat que tinguin ja que la voluntat continua sent que siguin unes festes el més inclusives i representatives possibles.

Es tiraran endavant totes les propostes rebudes?

Les aportacions rebudes es faran públiques (mantenint l’anonimat), a principis de mes de maig, i es treballaran amb les entitats vinculades amb les Festes de Sant Joan i els Elois.

Totes les propostes han de poder tirar-se endavant segons la normativa vigent establerta pel PROCICAT.

No s’acceptaran les propostes que no s’adeqüin a la normativa vigent que, a hores d’ara, demana que es puguin desenvolupar en espais limitats, amb aforament controlat, a banda d’altres mesures sanitàries.

Les activitats s’han de poder fer a l’aire lliure, tenint en compte el toc de queda decretat i evitant el consum d’alimentació i beures a la via pública i fora del grup bombolla.

Totes les activitats que el PROCICAT no estableixi com a prohibides seran treballades conjuntament amb les entitats i es valorarà la incorporació dins de la programació de les Festes de Sant Joan i els Elois 2021, si són factibles i encaixen en el marc de Sant Joan i els Elois. Cal remarcar que no es tiraran endavant totes les propostes rebudes.