El Ple municipal de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha aprovat per unanimitat, aquest dimecres en sessió ordinària, la iniciativa del consistori per a constituir la Mancomunitat del Lluçanès i designar els representants que formaran part de la comissió per a l’elaboració del projecte d’Estatuts del nou òrgan.

La llei de creació de la comarca del Lluçanès, aprovada el passat 10 de maig, estableix que els municipis integrants de la nova comarca han de constituir, abans del 31 de desembre de 2023, la Mancomunitat de Municipis de la Comarca del Lluçanès, a la qual correspon, amb caràcter transitori, la representació i gestió dels interessos de la comarca del Lluçanès fins que no es constitueixi el Consell Comarcal del Lluçanès.

La llei també estableix que el projecte d’Estatuts de la Mancomunitat ha de ser elaborat per una comissió integrada per membres representants de cada un dels ajuntaments.

Així, el govern municipal de Prats de Lluçanès ha proposat aprovar la constitució de la Mancomunitat i la designació de l’alcalde, Jordi Bruch, i la primera tinent d’alcaldia, Montse Boladeres, com a membres de la comissió per a l’elaboració del projecte d’Estatuts que han de regir la Mancomunitat.

L’alcalde, Jordi Bruch, serà l’encarregat de convocar i presidir l’assemblea que ha d’elaborar el projecte d’Estatuts, atès que és el representant del municipi més gran de la comarca.